Cài đặt chức năng thanh toán website wordpress

Chức năng đó thanh toán trên nền tảng WordPress là hoàn toàn miễn phí nên nếu ai báo giá chức năng này với quý khách là đang muốn moi tiền quý khách.

Chức năng thanh toán tại Hải Phòng Branding có thêm các ưu điểm

Thêm nút mua hàng ngay bằng code cho quý khách.

Thêm nút mua nhanh cho quý khách.

form mua hàng trên website

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *