Đào tạo sử dụng website cơ bản, chuyên nghiệp

Tất cả các đơn vị thiết kế web trên thị trường bàn giao web xong là hết phận sự với quý khách.

Hải Phòng Branding chia sẻ 100% kiến thức chúng tôi có về sử dụng website và Seo website mà chúng tôi có.

Video hướng dẫn sử dụng website

Không giống như những video trên youtube vừa hướng dẫn vừa dấu diếm kiến thức mà quý khách không thể làm được. Tất cả các hướng dẫn đều theo dạng cầm tay chỉ việc bằng video có đánh dấu chuột màu vàng. Mọi thao tác chúng tôi làm đều chậm nhất có thể để quý khách hóc theo. Trên video có giọng nói để giải thích công dụng của từng thao tác.

Tài liệu hướng dẫn dùng website

Ngoài video hướng dẫn xem mất khoảng 1 giờ. Những tài liệu hướng dẫn của chúng tôi có thể tóm tắt gọn nội dung để quý khách xem trong vòng 4 – 5 trang power point cho từng thao tác.

So với đào tạo sử dụng website qua tài liệu thì khi đào tạo trực tiếp quý khách sẽ nhận được những ưu điểm sau đây

 • Cầm tay chỉ việc từng thao tác sử dụng website.
 • Trực tiếp đào tạo viết content chuẩn seo trên 5 bài viết.
 • Trực tiếp đào tạo seo map từ xử lý ảnh, định vị kinh độ vĩ độ trên ảnh, tối ưu các thẻ mô tả ảnh.
 • Trực tiếp tối ưu chuẩn seo 1 kênh youtube.
 • Trực tiếp sửa lỗi seo facebook lên google và facebook

Danh sách các file đào tạo

 • Hướng dẫn seo website
 • Hướng dẫn xử lý seo ảnh
 • Hướng dẫn xử lý ảnh
 • Hướng dẫn backup website
 • Hướng dẫn viết bài chuẩn seo web
 • Hướng dẫn seo map
 • Hướng dẫn seo youtube
 • Hướng dẫn seo fanpage

đào tạo sử dụng website

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *